Τελευταία Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ by COCO-MAT

Σεπτέμβριος 4th, 2017|0 Comments

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνο [...]

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΩΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ

Σεπτέμβριος 3rd, 2017|0 Comments

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνο [...]

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΩΗΣ» ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 23 & 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ιούνιος 10th, 2017|0 Comments

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνο [...]

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΩΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ

Ιούνιος 10th, 2017|0 Comments

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνο [...]

Εκπαίδευση Εθελοντών

Έγκαιρης Διάγνωση

Ψυχοκοινωνική Αποκατ/ση

Ενδονοσοκομειακή Στήριξη

Συλ/γή τρ/μων & ειδών πρώτης αν/ης

Ενημέρωση Σχολείων